Hrubieszów to piękne, kresowe miasto. Liczne zabytki, które zachowały się do naszych czasów oraz pamiątki po dawnych postaciach związanych z tym miastem, przyciągają tu coraz większą liczbę turystów. Tu – podobnie jak w innych miastach na Kresach – przez lata mieszały się ze sobą różne kultury i wyznania. Nie brakowało tu również Żydów, jednak okres II wojny światowej sprawił, że zniknęli oni z tego miasta. Sam Hrubieszów ucierpiał również dość mocno w wyniku konfliktów polsko – ukraińskich, do których dochodziło w latach II wojny światowej.

Dawniej, przed II wojną światową, Ukraińcy, Polacy oraz Żydzi żyli obok siebie. Samo miasto podzielone było na trzy dzielnice: polską, ukraińską oraz żydowską. Mieszkali tu również Rosjanie.
Ma Hrubieszów wiele cennych zabytków, ma też swych wybitnych reprezentantów. To właśnie w Hrubieszowie urodził się Abraham Stern – genialny wynalazca i zarazem jedyny Żyd, który został członkiem warszawskiego Towarzystwa Naukowego.

W Hrubieszowie zachowało się wiele ciekawych pamiątek z czasów, gdy Hrubieszów był ważnym miastem w tym regionie. Hrubieszów to przede wszystkim miejsce, w którym zobaczyć można wiele wspaniałych przykładów tradycyjnej zabudowy małomiasteczkowej. Zachowały się tu drewniane dworki, domy oraz budynki gospodarcze, budowane pomiędzy XVIII a początkiem XX stulecia.

Ciekawym zabytkiem Hrubieszowa jest kościół św. Mikołaja Biskupa, wzniesiony w połowie XVIII wieku dla dominikanów. Tu znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który w XVIII wieku otoczony był dość silnym choć lokalnym kultem.

W drugiej połowie XIX wieku w pobliżu katolickiej świątyni powstała cerkiew prawosławna. Wzniesiona została ona w stylu rosyjsko – bizantyjskim i wyróżnia się imponującą liczbą trzynastu kopuł. To jedna z nielicznych świątyń prawosławnych na tym terenie, która działała bez żadnych przerw.

Drugą cerkwią w Hrubieszowie jest dawna cerkiew grekokatolicka św. Mikołaja, która obecnie służy katolikom.

Ciekawym zabytkiem świeckiej architektury jest w Hrubieszowie dwór Du Chateau. Zbudowano go w 1791 roku w miejscu dawnego zamku. Skąd ta dziwna nazwa? Jest to pamiątka po żołnierzu napoleońskim o takim właśnie nazwisku, który zamieszkał w Hrubieszowie i prowadził tutejszą aptekę. Dziś w tym ciekawym dworku mieści się Muzeum Regionalne im. Stanisława Staszica. Wśród zbiorów można zobaczyć wiele pamiątek związanych z działalnością tutejszego Towarzystwa Rolniczego. Towarzystwo to zostało założone w 1816 roku przez samego Stanisława Staszica, zaś jego głównymi celami było rozwijanie oświaty na terenie Hrubieszowa i w jego okolicy oraz rozwój rolnictwa. Warto dodać, że z wyjątkiem przerwy w okresie po II wojnie światowej, towarzystwo to istnieje do dnia dzisiejszego.

Ciekawym miejscem w Hrubieszowie, świadczącym o tym, że dawniej trzy wyznania żyły tu zgodnie obok siebie, jest cmentarz. Tu obok siebie spoczywają zarówno katolicy, grekokatolicy, jak i prawosławni. Wiele ze znajdujących się na tym cmentarzu nagrobków to prawdziwe dzieła sztuki. Tu również znajduje się neogotycka kaplica grobowa Borotyńskich oraz zbiorowa mogiła, w której spoczywają ofiary konfliktu polsko – ukraińskiego.

Po Żydach również zachowała się pamiątka w postaci cmentarza. Kirkut można zobaczyć przy ulicy Kruczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here