Kresowe skarby - Grodno

Kresowe miasta mają swój urok, a Polaków fascynują wyjątkowo. Turyści z Polski chętnie odwiedzają Wilno oraz Lwów, rzadziej jednak zaglądają do Grodna. Grodno – dziś jedno z najważniejszych miast Białorusi – pełne jest ciekawych zabytków, a jego obecny charakter jest efektem długiej historii i ścierania się ze sobą różnych kultur. Co warto zobaczyć w Grodnie?

Warto pospacerować nad Niemnem. Ta rzeka zajmują ważną pozycję w dziejach polskich kulturze. Grodno jest jedną z historycznych przystani nad tą rzeką. Przede wszystkim tutejszą katedrę, która jest jedną z największych barokowych świątyń znajdujących się niegdyś na terenie Rzeczypospolitej. Zbudowana pod koniec XVII wieku, była początkowo własnością jezuitów. Tę trójnawową bazylikę otacza wieniec bocznych kaplic. Można tu zobaczyć aż 13 ołtarzu bocznych, jednak największe wrażenie robi dwupoziomowy ołtarz główny. Zdobi go aż 26 figur naturalnej wysokości. Warto dodać, że ta katedra jest celem licznych pielgrzymek, zaś szczególnym kultem cieszy się znajdujący się w jej wnętrzu cudowny wizerunek Matki Boskiej Studenckiej. Dawniej była ona opiekunką słynnego kolegium prowadzonego przez jezuitów w Grodnie. Sam obraz trafił do Grodna z Włoch za pośrednictwem Radziwiłłów. Więcej informacji na temat lwowskich atrakcji znajdziesz na: https://www.kresy.com/ – stronie biura turystycznego.

kresy

W pobliżu kościoła zachowała się inna ciekawostka. To budynek najstarszej apteki na Białorusi. Jej twórcami byli oczywiście tutejsi jezuici. Dziś w tym budynku mieści się niewielkie muzeum. Innym ciekawym budynkiem w pobliżu tego kościoła jest gmach dawnego klasztoru, który obecnie służy jako więzienie. Tu, w trakcie trwania sejmów, mieszkali posłowie oraz senatorowie.

Kolejnym ważnym zabytkiem sakralnym Grodna jest kościół Bernardynów. Ta barokowa świątynia oraz przylegający do niej klasztor, powstały w początkach XVII stulecia. W tym kościele również znajduje się cudowny obraz – obraz Matki Boskiej Messyńskiej z połowy XVII wieku.

Z gmachem kościoła kontrastuje pobliski budynek wzniesiony w latach 70-tych XX wieku. To obwodowy teatr dramatyczny.

Kolejnym klasztorem, na który warto zwrócić uwagę, jest klasztor Franciszkanów w dzielnicy Zaniemnie, dość blisko śródmieścia. Na terenie tego kompleksu wznosi się wspaniały kościół Najświętszej Marii Panny Anielskiej z 1635 roku. W tym klasztorze, w latach międzywojennych, przebywał św. Maksymilian Kolbe.

W Grodnie znajduje się również cerkiew oraz zabudowania dawnego klasztoru Bazylianek. To monastyr Narodzenia Matki Boskiej z pierwszej połowy XVIII wieku.

W Grodnie warto zobaczyć również Stary Zamek z końca XIV wieku z myślą o stworzeniu okazałej rezydencji dla księcia Witolda. Do XVII wieku zamek ten służył kolejnym władcom Litwy i Rzeczypospolitej. Atrakcyjny jest również Nowy Zamek, wzniesiony jako rokokowy pałac w połowie XVIII wieku. Obecnie mieści się tu Muzeum Historyczno – Archeologiczne. Innym cennym zabytkiem Grodna jest Cerkiew na Kołży. Powstała ona już w XII wieku, zaś od XV stulecia działał przy niej monastyr prawosławny.

Zachowały się w Grodnie również pamiątki po Żydach. Najcenniejszą z nich Wielka Synagoga z przełomu XIX i XX wieku. Od 1991 roku ponownie należy do gminy żydowskiej, choć w okresie ZSRR we wnętrzu synagogi mieściła się hala produkcyjna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here