Jazda pod wpływem alkoholu – jakie kary grożą zawodowym kierowcom?

Odebranie prawa jazdy jest dla zawodowych kierowców bardzo dotkliwą karą, gdyż może uniemożliwić im zarabianie na życie. Z artykułu dowiesz się czy zawodowym kierowcom grozą inne kary za prowadzenie jazdy pod wpływem alkoholu? W jaki sposób można w ich przypadku uniknąć orzekania zakazu prowadzania pojazdów?

Jazda na „podwójnym gazie” – konsekwencje prawne dla zawodowych kierowców

Jeżeli zostaniesz złapany na jeździe pod wpływem alkoholu, wtedy to czy jesteś zawodowym kierowcą, nie ma znaczenia dla kwalifikacji prawnej i wymiaru kar. Istotne jest jedynie czy prowadziłeś pojazd w „stanie po spożyciu alkoholu” czy w „stanie nietrzeźwości.” Ten pierwszy przypadek zachodzi, jeżeli zawartość alkoholu we krwi wynosiła od 0,2 do 0,5 promila (czyli od 0,1 do 0,25 m alkoholu w wydychanym powietrzu) Jazda autem w takim stanie stanowi wykroczenie. Stan nietrzeźwości jest wtedy, gdy zawartość wynosi powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi lub więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Wtedy sprawca będzie karany za przestępstwo na gruncie przepisów Kodeksu karnego.

Za popełnienie wykroczenia grożą następujące kary:

  • grzywna od 50 zł do 5000 zł;
  • kara aresztu od 5 do 30 dni;
  • zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;
  • 10 punktów karnych.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu „w stanie nietrzeźwości” zagrożone jest następującymi konsekwencjami:

  • grzywną zależna od dochodu;
  • ograniczeniem wolności od miesiąca do 2 lat lub pozbawieniem wolności do lat 2;
  • zapłatą świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5 000 zł do 60 000 zł;
  • odebraniem prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat;
  • „zyskaniem”10 punktów karnych.

Konsekwencje karne mogą być dotkliwsze w przypadku, gdy zostaniemy kierowca zostanie złapany na jeździe w stanie nietrzeźwym po raz kolejny lub pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek, w którym inna osoba dozna uszczerbku na zdrowiu lub poniesie śmierć.

Więcej informacji na stronie https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/.

Utrata prawa jazdy a zwolnienie kierowcy z pracy

Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów, jeżeli są ona konieczne do wykonywania przez kierowcę jego obowiązków pracowniczych, jest przesłanką do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownia. Zwolnienie pracownika w taki sposób nie może jednak nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Zakaz prowadzenia pojazdów – czy można tego uniknąć?

Odebranie prawa jazdy zawodowym kierowcom wiążę się z utratą przez nich przez nich możliwości wykonywania pracy. Czy istnieje jakieś rozwiązania, które pozwoli uniknąć orzekania przez sąd nie orzekł zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych? W takim wypadku jedną z najlepszych możliwości może być skorzystanie z procedury warunkowego umorzenia postepowania. Polega ona na tym, że sąd zamiast wydawać wyrok skazujący, umarza postępowanie karne pod ustalonymi warunkami. Może on w tym przypadku w ogóle nie orzec o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych! Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można złożyć zarówno w postępowaniu przygotowawczym, a także na rozprawie. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to możliwe jedynie w okręconych przypadkach. Biorąc pod uwagę, jak ważne dla zawodowego kierowcy jest zatrzymanie swoich uprawnień do prowadzenia pojazdów, warto w takim przypadku skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here